Ankara_Üniversitesi_logosu.jpg

Slogan Cumhuriyetin Bilim Güneşi

Kuruluş 1946

Eğitim dil(ler)i Türkçe, İngilizce, Almanca

Rektör Erkan İbiş

Konum Ankara, Ankara ili, Türkiye

Yerleşke Tandoğan Yerleşkesi, Dışkapı Yerleşkesi, Cebeci Yerleşkesi, Gölbaşı Yerleşkesi, Gümüşdere Yerleşkesi

Maskot Hitit Güneşi


Ankara Üniversitesi, 1946 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

Ankara Üniversitesi, Üniversite Kanunuyla birlikte kurulan ve Türkiye'nin ilk üniversitesi niteliğini taşıyan bir eğitim kurumudur. Ankara Üniversitesi'nin en eski ve köklü fakülteleri 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye)'dir.

Tarihçe

Ankara Üniversitesi'nin temeli bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıştır. Yapılan ilk iş; 1925'te kurulan Hukuk Mektebi, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933'te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye'nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935'te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1859'dan beri Mekteb-i Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936'da başkent Ankara'ya taşınıp Atatürk'ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940'ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925'te kurulmuş olan Hukuk, 1935'te faaliyete başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1943'te açılan Fen Fakültesi, 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu.

Üniversite 1948'de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış, 1949'da İlahiyat Fakültesi, 1935'te kurulan 1950'de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu, 1960'ta Eczacılık Fakültesi, 1963'te Yüksekokul olarak kurulan 1977'de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965'te Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdi adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.

Görev yapmış rektörler

Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu (22 Haziran 1946 - 26 Nisan 1948)

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal (30 Nisan 1948 - 22 Haziran 1949)

Prof. Dr. Hikmet Birand (22 Haziran 1949 - 22 Haziran 1951)

Prof. Dr. Ekrem R. İzmen (22 Haziran 1951 - 22 Haziran 1953)

Prof. Dr. H. Cahit Oğuzoğlu (22 Haziran 1953 - 22 Haziran 1955)

Prof. Dr. Yusuf İzzet Birant (22 Haziran 1955 - 22 Haziran 1957)

Prof. Dr. Zihni Erençin (22 Haziran 1957 - 22 Haziran 1959)

Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin (22 Haziran 1959 - 4 Kasım 1963)

Prof. Dr. İhsan Doğramacı (4 Kasım 1963 - 4 Kasım 1965)

Prof. Dr. Cumhur Ferman (4 Kasım 1965 - 10 Haziran 1969)

Prof. Dr. Tahsin Özgüç (1 Ağustos 1969 - 31 Mayıs 1980)

Prof. Dr. Türkan Akyol (31 Mayıs 1980 - 31 Temmuz 1982)

Prof. Dr. Tarık Somer (31 Temmuz 1982 - 1 Ağustos 1987)

Prof. Dr. Necdet Serin (1 Ağustos 1987 - 20 Ağustos 1992)

Prof. Dr. Günal Akbay (20 Ağustos 1992 - 7 Ağustos 2000)

Prof. Dr. Nusret Aras (7 Ağustos 2000 - 6 Ağustos 2008)

Prof. Dr. Cemal Taluğ (6 Ağustos 2008 - 6 Ağustos 2012)

Prof. Dr. Erkan İbiş (6 Ağustos 2012 - görevde)

Akademik Birimler

Fakülteler
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi

Konservatuvarlar
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Yüksek Okullar
Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Başkent Meslek Yüksekokulu
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kalecik Meslek Yüksekokulu
GAMA Meslek Yüksekokulu

Enstitüler
Adli Tıp Enstitüsü
Biyoteknoloji Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Gida Gùvenligi Enstitùsù
Fen Bilimleri Enstitüsü
Hepatoloji Enstitüsü
Hizlandirici Teknolojisi Enstitùsù
Kok Hùcre Enstitùsù
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Su Yonetimi Enstitùsù
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Nükleer Bilimler Enstitüsü

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)

Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi

Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)

Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)

Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM)

Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)

Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kısırlık Teşhis ve Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)

Ankara Üniversitesi Yayınları
Ankara Üniversitesi Communication Dergisi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından çıkarılan Communication A1, A2, B ve C serilerinde Matematik, İstatistik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Astronomi, kimya ve kimya mühendisliği, Biyoloji, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği'nin çeşitli dallarında yazılmış özgün araştırma makalelerine yer verilir. Ayrıca editör tarafından çağrıda bulunulan, konusunda uzman tanınmış bilim adamlarınca hazırlanmış son gelişmeleri içeren inceleme tipi çalışmalara yer verilen dergidir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

1942 yılından beri yayın hayatında olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Sümerce ve Hititce'den Latince ve Yunanca'ya, antik doğu ve batı dilleri yanında modern diller ile coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji Türk ve Türkiye tarihi gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında kaynak yayınlar arasında yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümü Araştırma Dergisi

1963 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından çıkarılmaya başlanan Araştırma Dergisi günümüze dek çıkmayı başarmıştır. Özgün inceleme ve araştırmaya dayalı felsefe ve düşünce alanında yayın yapan Araştırma Dergisi aynı zamanda akademik bir yayın olma özelliğini taşır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Farmasötik Bilimlerin tüm alanlarındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, kısa bildiriler ve derlemelerin yayınlanması için uluslararası bir ortamdır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Dergisi

Ankara Üniversitesi Tiyatro Dergisi


Not Ankara Üniversitesi yayınlarına Pecya aracılığı ile dijital olarak ulaşabilirsiniz.