Sevr Antlaşması Hakkında Gazete Proje Ödevi


SEVR ANLAŞMASI HAKKINDA GAZETE PROJE ÖDEVİ

  


Sevr Antlaşması Hakkında Gazete Proje Ödevi

Sev anlaşması hakkında yapılmış proje ödevi gazete olarak tasarlanmıştır.O yüzden eski gazeteler gibi resimler siyah beyazdır.

 TOPRAKLARIMIZ BÖLÜNÜYOR MU?


sevr anlaşması


 Osmanlı topraklarını bölmek isteyen Sevr Anlaşması için 24 Nisan 1920'de toplanacak olan San Remo Konferansına katılarak belirlenen anlaşma maddelerinin Osmanlı Devletine duyurulması için İtilaf Devletleri Osmanlıdan bir temsilci gönderilmesini istedi. Konferansa Tevfik Paşa başkanlığında bir heyet gönderildi, ancak Tevfik Paşanın antlaşma maddelerinin bağımsızlığı tehlikeye düşürücü niteliklere sahip olması sebebiyle bu düşüncesini bildirerek geri söz konusu olmuştur.

Anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesini isteyen Yunan kuvvetleri 22 Haziran 1920'de Balıkesir, Bursa, Uşak ve Nazilli'yi işgal eder. bunun yanı sıra Trakya'dan da saldırıya geçerek Tekirdağ'a kadar olan toprakları da işgal etmişti. Durum böyle olunca İstanbul Hükumeti antlaşmanın kabul edilmesine karar vermişti. Her ne kadar bu durumun anayasaya göre Mebusan Meclisi'ne danışılarak karar verilmesi gerekiyor olsa da Meclis kapatılıp dağıtıldığı için Padişah ve Sadrazam tarafından barış görüşmelerinin başlatılması ve kabul edilebilmesi için 22 Temmuz 1920'de Saltanat Şurası toplanıldı. 

Saltanat Şurası'nda bulunan üyelerden sadece Rıza Paşa antlaşmanın kabul edilmemesi gerektiği yönünde oy kullanır. Bunun üzerine Bağdatlı Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bey ve Reşat Halis Beyden oluşan şura Fransa'ya gider ve Paris yakınlarında bulunan Sevr kasabasında 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı.
Fakat Mustafa Kemal Paşanın  öncülüğünü yaptığı TBMM bu anlaşmayı tanımadığını açıkladı ve Antlaşma, Türk milletinin umutsuzluğa sürüklenmesine neden olmamış, aksine mücadele gücünü ve kararlılığını artırmıştır.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SÖZLERİ

                       
İdamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkarane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek gerektiğini söyleyerek, bu antlaşmayı tanımadığını belirtti. SEVR ANLAŞMASI MADDELERİ


sevr anlaşması haritası
Topraklarımızı bölmek isteyenlerin oluşturduğu anlaşmanın işte  maddeleri.
 • İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak, ancak Osmanlı devletinin antlaşma maddelerine uymaması durumunda İstanbul Türkler'den alınacaktır.
 • Çanakkale ve İstanbul Boğazı her zaman tüm devletlerin gemilerine açık tutulacak, uluslararası bir komisyon boğazları yönetecek; ancak bu komisyonda Türk üye bulunmayacaktır. Ayrıca bu komisyonun ayrı bir bütçesi ve bayrağı olacaktır.
 • Anadolu'nun doğusunda iki yeni devlet kurulacaktır.
 • Ege Bölgesinin büyük bir bölümüyle İzmir Yunanlılara verilecektir. Ayrıca Midye-Büyükçekmece çizgisinin batısında bulunan Trakya bölümü de Yunanlıların olacaktır.
 • Arabistan ve Irak İngiltere'ye verilecektir.
 • Antep, Mardin, Urfa ve Suriye Fransa'ya verilecektir. Ayrıca Adana'dan Kayseri ve Sivas'ın kuzeyine kadar uzanan bölge de Fransa'nın nüfusu altında bulunacaktır.
 • İzmir bölgesi dışında bulunan tüm Batı Anadolu, Afyon'dan Kayseri'ye kadar olan bölümün güneyinde kalan topraklar İtalyan nüfuz bölgesi olacaktır.
 • Osmanlı Devletinin askeri gücünün sınırı 50.700 olacaktır. Ayrıca ordunun ağır silah ve uçakları bulunmayacak, deniz kuvveti de 13 savaş gemisi ile sınırlı olacaktır.
 • Azınlıklara geniş haklar verilecektir.
Mali ve adli ayrıcalıklar en ağır şekilde müttefik devletlere açık olacaktır.
Görüldüğü gibi anlaşma maddelerinde düşmanlarımızın bizi yok etmek istediği apaçık ortada .


SEVR ANLAŞMASININ HAZIRLANMASINI NEDEN GEÇİKTİ ?

 • İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini nasıl paylaşacakları konusunda tam olarak karar verememeler.
 • İngiltere ve İtalya arasında İzmir'in Yunanlara verilmesiyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar
 • Türk halkının işgal kuvvetlerine karşı tepki göstermesi
 •     


Yorum Gönderme

0 Yorumlar