A’mâk-ı Hayal Kitap Yorumu

A’mâk-ı Hayal-Kitap Yorumu

A’mâk-ı Hayal 

Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi tarafından 1910 yılında yazılmış bir romandır. Ahmet Hilmi bugünkü Bulgaristan'da bulunan Filibe'de 1865 yılında doğmuştur.Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. A’mâk-ı Hayal Ahmet Hilmi'nin materyalist düşünceye olan reddiyesidir. 

A’mâk Osmanlıca'da derinlikler manasına gelir.A’mâk-ı Hayal hayalin derinlikleri anlamına gelir.Ahmet Hilmi yaşadığı dönemde materyalist(maddeci) düşünürleri ve filozofları eleştirmesiyle tanınan bir yazardır. A’mâk-ı Hayal tasavvufi romanın ilk örneklerindendir.


A’mâk-ı Hayal'de Manisa'da gerçekten yaşamış Aynalı Baba adında bir meczup ve Raci adında Batı ilmini tahsil etmiş bir mühendis ana karakterlerdir.Aynalı Baba mezarlık bekçisidir.Raci hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor.Raci hat sanatına düşkün bir genç. Bir gün mezar taşlarındaki hat sanatını incelemek için bir mezarlığa girer.Girdiği mezarlıkta Aynalı Baba ile tanışır.

Raci Aynalı Baba'ya hayatla ilgili sualler sorar.Aynalı Baba Raci'ye kahve ikram eder ve ney çalar. Kahve ve ney Raci'nin bilincini açıyor.Raci uykuya dalar ve bir rüya görür.Gördüğü rüya sorduğu sorunun cevabıdır.Anlatılan kısa hikayeler sembollerle anlatma üslubu ile yazılmıştır.Raci 1.gün rüyasında hiçlik zirvesine çıkmış 2.gün Zerdüşt ile tanışmıştır. Raci her gün farklı bir sorusuna rüyalarla yanıt almıştır.


Aynalı Baba: Mürşit


Raci: Mürit .Raci insan olmak istiyor. Raci rücu eden manasına gelir.Kendi toplum ve kültürüne uzak bir mühendis .Batı’da tahsil etmiş, materyalist bir kişi.


Hiçlik burada ne demektir?


Soyut değer demektir maddi olmayan soyut değerlerdir yokluk demek değildir.Biz gözle görülmeyen şeylere yok diyoruz. Soyut alem de bir varlıktır vardır.


Varlık ve yokluk düşüncesinin akıl, kalp ve ruh terazisinde dengeye kavuşabileceği bir eser. Bir şey zıttıyla var olabildiği için, hem varız hem de yokuz aslında..

Yazar neden şehrin ismini vermiyor?


Herhangi bir yer zaman meselesi değil. Verilmek istenen mesaja odaklanmamız için. Çünkü genelde yerlere odaklanırız.Hikmet Raci'nin kendisidir. Çünkü kendisi bilim ehlidir. Aynı zamanda Ahmet Hilmi gerçek hayatta Hikmet diye bir dergi çıkarmıştır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar