Güneş Enerji Sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri

Güneş enerji sistemleri en basit hali ile birincil kaynağı güneş olan ve bu kaynaktan aldığı ısıyı enerji haline çeviren doğal bir enerji kaynağıdır. Diğer birtakım enerji sistemlerine göre içeriğinde herhangi bir zararlı gaz salınımı yer almadığı için direkt olarak güneşin sağladığı ışık ve ısıdan üretilmektedir. Dolayısıyla en temiz ve en sağlıklı enerji sistemidir.

Güneş Enerji Sistemleri


Dünyanın enerji kaynağının %80 gibi büyük bir oranını karşılamakta olan fosil enerji yakıtlarının doğaya verdiği zararlar neticesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ihtiyaç doğmuştur. Bunun yanı sıra fosil yakıtların aynı seviyede kullanımının devam etmesi halinde önümüzdeki 50 yıl içerisinde fosil yakıtların tükeneceği durumu söz konusudur. Dolayısıyla enerji sistemlerinin devam etmesi bakımından en doğal ve en mantıklı yol sürdürülebilir kaynaklara yönelmektedir. Bunlar arasında da en çok dikkat çeken, kullanımı en yaygın ve pratik olan güneş enerji sistemleridir.
Yenilenebilir olması ve çevreye karşı herhangi bir zarar teşkil etmemesi açısından temiz bir enerji kaynağı olan güneş, fosil yakıtlara karşı günümüzde oldukça etkili ve işlevsel bir alternatif duruma gelmiştir. Dünya nüfusunun ileri ölçüde artış göstermesi ve bununla beraber gelişen sanayi endüstrilerine karşı daha kalıcı bir seçenek olma yolunda giderek yaygınlaşmaya devam etmektedir. Yine bununla alakalı olarak petrol, doğalgazı gibi kaynakların da sonunun yavaş yavaş geldiği düşünülürse; ayriyeten bu tür fosil yakıt kaynaklarına sahip olmayan ülkeler de hesaba katılırsa ortaya çıkan en uzun vadeli ve en uygun fiyatlı çözüm kaynağı olarak güneş enerjisi karşımıza çıkmaktadır.Güneş Enerji Sistemleri
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 2017 yılında kamuoyuna duyurulan raporlar neticesinde, dünyanın en hızlı şekilde büyüyen enerji kaynağı olarak güneş enerjisi açıklanmıştır. Bu raporlar sayesinde ilk defa diğer fosil yakıtlar karşısında doğal ve sürdürülebilir bir enerji kaynağının kayda değer artış gösterdiği sonucu gözlenmiştir.


Güneş Enerji Sistemleri


Güneş enerjisinden yeteri ölçüde verim elde edip bunu enerjiye dönüştürmek adına solar panel sistemi ya da yaygın olarak bilinen adıyla güneş paneli sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca güneşin bir diğer doğal enerji kaynağı haline getirilen ürünü ise fotovoltaik, bir başka isimle güneş pilleridir. Güneş pilleri çoğunlukla küçük ve taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılmaktadır. Bunun yanında bina ya da evlerin çatılarında da kullanımı gerçekleştirerek ekstra verimlilik sağlanmaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar