Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'nin Coğrafi Konumu


Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Bir ülkenin coğrafi konumu bakımından özelliklerini sorgulamak, o ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanı ve bu durumun doğurduğu faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Ayriyeten bir ülkenin coğrafi konumunu saptamak 2 açıdan mümkün olabilir. Bunlardan bir tanesi Matematiksel (Mutlak) Konum, bir diğeri ise Özel Konum olarak ayrılır.
Bu sebepten ötürü Türkiye’yi coğrafi konumu bakımından incelerken bu iki faktöre muhakkak dikkat edilmeli ki ülkemizin sosyal, politik ve ekonomik bağlamda etkili analizini sapabilelim.
Matematiksel (Mutlak) Konum
Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°- 45° Doğu boylamları arasında yer alan, bulunduğu konum itibariyle dört mevsimin de belirgin bir şekilde görüldüğü bir ılıman kuşak ülkesidir.

Ülkemizin bir ucu ile öteki ucu arasında 6°’lik bir enlem farkı bulunmaktadır. Bu enlem farkı arada 666 km’lik kuş uçuşu mesafeye neden olmaktadır. Yani daha açık belirtmek gerekirse, ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık bir zaman aralığı vardır.

Bir cismin öğlen saatlerinde ortaya çıkan gölgesi mutlak suretle kuzey yönünü göstermektedir. Yine buna istinaden güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açıları düşer, gölge boyları daha uzun görünür, gece – gündüz süresi arasındaki fark artış gösterir, sıcaklık oranı düşer ve deniz sularında sıcaklık ve tuz oranı azalır.

Türkiyen'nin Özel Konum

Özel konumu açısından çok çeşitli güzelliklere sahip olan ülkemiz üç tarafı denizler ile çevrili bir yarımadadır. Bunun sonucunda turizme elverişli, bitki örtüsü ve iklimler anlamında çeşitli, ayrıca tarıma da olanak sağlamaktadır.

Eski dünya karaları olarak da adlandırılan Asya ve Avrupa kıtalarında topraklara sahiptir. Dünya genelinde iki kıta üzerinde de toprakları bulunan 3 ülkeden bir tanesidir. Diğer 2 ülke Rusya ve Mısır’dır.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir nevi köprü faaliyeti görmektedir. Bu sebepten dolayı Asya ve Avrupa arasında gerçekleşen pek çok göç Anadolu üzerinden geçmiştir. Onun yanı sıra İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi meşhur ticaret yollarına ev sahipliği yapmıştır.

Kıtaları birleştiren bir ülke konumuna sahip olması ile birlikte doğu kültürü ve batı kültürü arasında bir harman kültür oluşturmaya vesile olmuştur. Ayrıca yine aynı sebepten ötürü Hristiyan ülkeler ve Müslüman ülkeler arasında da bir çeşit köprü görevine sahiptir.

Yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından oldukça zengindir. Ayrıca petrol konusunda zengin ülkelere komşuluk etmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar