Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları


Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Mevcut üretimini gerçekleştirebilmek adına sürekliliğini koruyan doğal süreçlerin içerisinde var olan enerji akışından faydalanılan enerji biçimi, yenilenebilir enerji olarak adlandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji kaynağından yararlandığı enerjiyi eşit bir şekilde ya da kaynağının tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi halinde gerçekleşir.
Yaşadığımız dönem itibariyle küresel enerjinin %80 civarında büyük bir oranının fosil yakıtlar sayesinde gerçekleştiğini bilmek gerekiyor. Bu ölçüte baktığımız zaman fosil yakıtlara olan ihtiyacımızı mümkün mertebede azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynakları oldukça önemli bir role sahiptir.
Günümüzde büyük ölçüde kullanımı gerçekleşen fosil yakıtların aynı miktarlarda tüketimi dahilinde, 50 yıl gibi bir kısa zaman aralığı içerisinde tükeneceği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra fosil yakıtların çevreye karşı büyük zararlar verdiğini de hatırlatmak gerek. Dolayısıyla daha sağlıklı ve kalıcı bir enerji kaynağı için yenilebilir enerji kaynakları teknolojisine yönelmemiz daha avantajlı görünüyor. Böylelikle çevreye karşı verilen zararlar minimize edilecek ve yüksek oranda azalım gösterecektir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına göz attığımızda ise Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Enerji, Hidrojen Enerjisi ve Dalga Enerjisi gibi doğal kaynaklar öne çıkıyor.

1. Güneş Enerjisi

Güneş sisteminde var olan tüm gezegenler için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olan güneş, canlılar için belki de en sağlıklı ve en pratik yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesidir. Özellikle de güneş panelleri teknolojisi pek çok anlamda ihtiyaçlarımıza karşı derman olmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde öne çıkan bu enerji kaynağı, Türkiye’de yılın 10 ayı faydalanabilecek ölçüdedir.

2. Rüzgar Enerjisi

Güneşin dünyaya yaydığı doğal enerji karaları ve denizleri aynı ölçüde ısıtmadığı için oluşan basınç farkından ötürü rüzgarlar meydana gelir. Dolayısıyla rüzgar enerjisi, temel olarak güneş enerjisinden beslenmektedir. Günümüzde rüzgar enerjileri, dünyanın enerji ihtiyacının yaklaşık miktarda %2’lik bir oranını karşılamaktadır. Bunun için sıklıkla rüzgar türbinlerinden faydalanılır.

3. Biyokütle Enerjisi

Özellikle de kırsal bölgelerde kullanımı daha yaygın olan biyokütle enerjisi, her yerde kullanımı mümkün olan sonsuz bir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisine örnek olarak hayvan dışkıları, gübreler, sanayi atıkları ve sebze – meyve gibi organik çöp ürünleri verilebilir.

4. Jeotermal Enerji

Jeotermal kaynakların yer aldığı ortamlarda doğrudan ya da dolaylı olarak sağlanan enerji kaynağıdır. Yani en basit haliyle yerkabuğunda birikmiş olan termal enerjiye denir. İçeriğinde kimyasallar da bulunan sıcak su, buhar ve gazlardan oluşur; ayriyeten pek çok amaç doğrultusunda kullanılabilir.

5. Hidroelektrik Enerji

En yalın şekilde, akmakta olan suyun ortaya çıkardığı akış enerjisini kullanmak ve bu enerjiyi elektrik haline getirmek doğrultusunda gerçekleşir.

6. Hidrojen Enerjisi

Hidrojen gazının işlenmesi ve beraberinde enerjiye dönüştürülmesi ile birlikte oluşan sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Doğal bir enerji kaynağı olmamasına karşın özellikle de teknolojik ürünlerin gelişimi ile beraber ileri yıllarda dünyanın en önemli enerji kaynakları arasında olmaya aday gösterilmektedir.

7. Dalga Enerjisi

Okyanus enerjisi olarak da bilinen bu doğal enerji kaynağı, deniz ve okyanuslarda ortaya çıkan dalgalardan ve gelgitlerden faydalanarak enerji üretimini gerçekleştirmektedir. Dünyanın üçte biri kadar bir büyük kısmının su olduğunu düşünürsek, bu enerji kaynağının yalnızca küçük bir kısmının dahi tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu belirtmek gerek.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar